Menu

Informatie

Waarom bevatten jullie plantenextracten alcohol?
Daar zijn diverse redenen voor:
 1. Als bewaarmiddel
 2. Om de juiste stoffen uit de planten vrij te maken. De meeste planten bevatten inhoudsstoffen die niet oplossen in water. Daardoor zou een extract op basis van water veel minder van deze stoffen bevatten. Daarom wordt voor elke plant afzonderlijk de optimale alcoholconcentratie bepaald om de juiste inhoudsstoffen in de juiste concentraties uit de plant te halen.
 3. Alcohol is een uitstekende drager voor de diverse inhoudsstoffen.
 
Is alcohol dan niet schadelijk voor het lichaam?
Niet in de dosering waarin onze extracten ingenomen worden. 
Een voorbeeld: voor Sint-Janskruidtinctuur (Hypericum perforatum Ø) wordt een dosering van 3 maal per dag 30 druppels aanbevolen. Elke 'portie' van 30 druppels bevat minder dan een halve gram alcohol. Ter vergelijking: een glas bier bevat ongeveer 10 gram alcohol, dit is 20 maal zoveel als in 30 druppels Sint-Janskruidtinctuur.
 
Hoe zit het dan met extracten op basis van glycerine?
Glycerine is niet geschikt als basis voor extracten omdat het veel minder dan alcohol in staat is om inhoudsstoffen aan planten te onttrekken. Het gebruik van glycerine is veeleer gestoeld op de betere smaak dan op de nuttige aspecten ervan. Bovendien heeft glycerine een laxerende bijwerking, wat in de meeste gevallen ongewenst is.
 
Welke garantie bieden jullie dan wel op de door jullie gebruikte grondstoffen?
 • De kwaliteit van de planten
  Wij hebben in de loop der jaren de beschikking gekregen over onbewerkte stukken grond waarop bepaalde plantensoorten voorkomen die wij voor de productie nodig hebben. Deze planten worden door ons eerst onderzocht op toxines afkomstig van het milieu (pesticiden, zware metalen, enz.). Natuurlijk is het zo dat wij niet alle planten op deze manier kunnen 'telen', reden waarom wij zelf een reeks planten telen en tevens een beroep doen op kwekers die natuurlijk kweken. Met 'natuurlijk' bedoelen wij dat er geen pesticiden, insecticiden of scheikundige meststoffen zijn gebruikt, maar ook dat de planten op de geschikte grondsoort en in hun meest natuurlijk kader (volle zon, half schaduw, enz.) gekweekt worden. Dit is essentieel voor de kwaliteit van de plant. Hiermee wordt er in de toekenning van een biologische label geen rekening gehouden. Het merendeel van onze tincturen is geproduceerd uit planten die voldoen aan deze natuurlijke vereisten.  Door het gebruik van planten van natuurlijke kwaliteit zijn de kleur en de smaak van onze tincturen soms sterk uitgesproken. Dit is het gevolg van de hoge concentratie aan werkzame inhoudstoffen en etherische olies die in deze planten aanwezig zijn.

  Naast de zorg voor een natuurlijke kwaliteit van de planten zijn de voornaamste richtlijnen die door ons bedrijf gevolgd worden, voor wat betreft de productie van plantenpreparaten, de volgende:

  • wij geen geïsoleerde inhoudstoffen uit planten gebruiken en wij steeds het gehele totum van de plant gebruiken, omdat elke vorm van biochemie, zowel dus de natuurlijke als de kunstmatige vorm, tot de te vermijden bijwerkingen kan leiden,
  • het grootste volume aan plantenpreparaten gemaakt is van verse planten, die door onszelf gekweekt en geoogst zijn,
  • er rekening gehouden wordt of de geoogste kruiden ofwel:
   • onmiddellijk verwerkt moeten worden: een voorbeeld daarvan is Echinacea purpurea
   • een tijdje moeten blijven liggen: een voorbeeld daarvan is Valeriana officinalis
   • gedroogd moeten worden en pas na een langere tijd mogen gebruikt worden: een voorbeeld daarvan is Rhamnus frangula (vuilboombast): de 1 jaar oude drogerij veroorzaakt geen braken, krampen, of bloederige diarree, de verse bast doet dat wel.
  • bij de oogst van planten wordt naast de juiste weersomstandigheden en de juiste plant of plantendelen tevens rekening gehouden met de maankalender en met het uur van de dag waarop geoogst wordt. Variaties aan inhoudstoffen gedurende de loop van de dag is aanwezig bij alle planten. In de loop van jaren hebben wij deze ervaringsgegevens opgenomen in ons lastenkohier van de productie,
  • de planten die vers verwerkt kunnen en mogen verwerkt worden, worden binnen een tijdspanne van 2 uur na het oogsten verwerkt,
  • de vervaarding van tincturen gebeurt volgens het 'Homöopathisches Arzneibuch' (Homeopatisch artsenijboek, afgekort H.A.B.) en verwijzen wij op het etiket van onze tincturen naar het gevolgde lastenkohier met de afkorting: H.A.B. Deze voorschriften in dit boekwerk zijn voor elke plant op zo' n manier opgesteld dat de juiste inhoudsstoffen in de juiste concentraties geëxtraheerd worden.
 • De kwaliteit van de vitaminen
  De vitaminen die in het Symbio/Uniflona gamma gebruikt worden dienen:
  • ofwel volledig natuurlijk te zijn ofwel zo kort mogelijk bij de natuurlijke vorm aan te sluiten,
  • van de best opneembare vorm te zijn,
  • van een gistvrije cultuur te zijn,
  • wateroplosbaar te zijn, zelfs de vetoplosbare vitaminen A en E voldoen aan deze CWS norm (= cold water solution, dus een in koud water oplosbare vorm teneinde geen opstapeling van deze vetoplosbare vitamines in de lever te creëren), zodat een eventueel teveel aan deze vitaminen met de urine uitgescheiden wordt.
 • De kwaliteit van de mineralen
  • mineralen en spore elementen worden nooit in chemisch elementaire vorm
  • (anorganische vorm) in supplementen verwerkt, wel gebonden aan een organische dragermolecule. Het al of niet organisch zijn van de dragermolecule bepaalt meestal de mate waarin het mineraal door het lichaam opgenomen wordt. Calcium bijvoorbeeld is als grondstof beschikbaar in verschillende verbindingen, waaronder calciumcarbonaat, een anorganische verbinding en calciumgluconaat, een organische verbinding. Gezien het lichaam 'gewend' is aan het assimileren van organische verbindingen (vitamines, vetten, eiwitten e.d.) is het niet verwonderlijk dat van de gluconaatvorm tot 10 maal meer door het lichaam opgenomen kan worden dan van de carbonaatvorm. Hiermee willen we aantonen dat 'meer' niet altijd synoniem staat aan 'beter'. Van een voedingssupplement dat 50 mg calciumgluconaat bevat neemt het lichaam evenveel elementair calcium op als van een supplement dat 500 mg calciumcarbonaat bevat!

  Verder worden vitaminen en mineralen altijd in de juiste verhoudingen tot elkaar verwerkt in de Symbio/Uniflona preparaten, zodat er geen onevenwichten kunnen optreden en het synergetisch effect tussen de nutriënten van de Symbio preparaten maximaal is. Voor elke grondstof die wij aankopen is een analysecertificaat van zuiverheid en aan inhoudstoffen op ons bedrijf aanwezig.

 

Indien u ons wil bereiken of een bestelling wenst te plaatsen, kan dit uiteraard steeds via onze contactpagina.

Symbio, Meerlaanstraat 24, 9860 Oosterzele - Belgium, Ligging,Tel.: 09 360 37 18 Fax: 09 360 96 54,symbio@pandora.be, BTW BE0463 689 791 , Stratenplan